Bär Cargolift - Lifting Performance.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Zarządu Krzysztof Moskwiński BÄR CARGOLIFT-POLSKA SP. z o. o. ul. Gdańska 21 M 80-518 Gdańsk, tel. +48 58 785 39 81, fax +48 58 785 39 88, e-mail: moskwinski(at)baer-cargolift.pl 

 1. W BÄR CARGOLIFT-POLSKA SP. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Mariusz Słyszewski z którym można skontaktować się poprzez mail: iod(at)baer-cargolift.pl albo listownie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO – w celu zapewnienia zgodności zamówienia z umową.
 3. Odbiorcami danych są wewnętrzne stanowiska BÄR CARGOLIFT-POLSKA Sp. z o.o. zajmujące się transakcją (dział sprzedaży, serwisu i księgowości).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z umowy i gdy nie będzie prawnego obowiązku zachowania zapisów handlowych (księgi handlowe, bilanse, roczne sprawozdania finansowe, dokumenty istotne do opodatkowania, itp.).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 7. - żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. 8. Integracja filmów z YouTube
  - Naszą ofertę online poszerzyliśmy o filmy z YouTube, przechowywane na stronie www.YouTube.com, które można odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Wszystkie są zintegrowane w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.
  - Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostają przekazane dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.
  Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i przekazuje je do Tarcz Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
 10. Integracja Google Maps
  Na tej stronie korzystamy z oferty Map Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.
  - Gdy odwiedzasz serwis internetowy, Google otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostają przekazane dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania witryn. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników i musisz to zrobić poprzez Google.
  - Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w Polityce prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i przekazuje je do Tarcza Prywatności UE-USA,www.privacyshield.gov/EU-US Framework

Bär Caroglift to jeden z największych producentów pomostów załadunkowych w Europie. Bär oferuje urządzenia do wszystkich zastosowań i kategorii pojazdów o udźwigu od 500 do 3000 kilogramów: windy standardowe, windy z platformami pojedynczo lub podwójnie składanymi, windy wysuwane spod podwozia jak również windy w systemie platform Bär VanLift FreeAccess. Wszystkie urządzenia wytwarzane są jako produkty własne w siedzibie w Heilbronn, gdzie 40 lat temu powstała pierwsza burta samochodowa Bär, skonstruowana i wykonana przez Pana Gerda Bär.

Show cookie popup